Nội bộ

DOHA CHAMPIONS LEAGUE 2024

𝑻𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑭𝒐𝒓 𝑨 𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎 Hòa chung không khí rực lửa của các giải đấu lớn đang diễn ra: Premier League, Bundesliga, Ligue 1. Liên đoàn

Chi tiết

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2024

𝐃𝐎𝐇𝐀𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐈̀𝐌 𝐊𝐈𝐄̂́𝐌 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐀̀𝐈 𝐂𝐎̛ 𝐂𝐇𝐄̂́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐇𝐀̂́𝐏 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐍𝐀̆𝐌 5 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 30 Chuyên viên kinh doanh Yêu cầu có

Chi tiết